Eucharystia

Słowo „Eucharystia” pochodzi od greckiego słowa eucharistein. Oznacza ono tyle, co „czynić dziękczynienie”.

Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła.

Msza święta składa się z 4 części:
1. Obrzędy wstępne
2. Liturgia Słowa: z czytaniami, homilią i modlitwą wstawienniczą
3. Liturgia Eucharystii: na którą składają się przygotowywanie darów, konsekracja i komunia.
4. Obrzędy zakończenia

Systematyczne uczestnictwo we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej pozwala odnaleźć i zachować swoją tożsamość przez zjednoczenie z Chrystusem we wspólnocie parafialnej.