Plan Nabożeństw

IV. INTENCJE MSZALNE od 22.04. do 28.04.2024r.

PONIEDZIAŁEK 22.04.2024r.

17:00 – Za duszę sp. żony Wioletę Grubba w 3-cią rocznicę śmierci, jej rodziców Marii i Edmunda, dziadków

z obojga stron , Ks. Kan. M. Rożka i za +++. Int. z Bacza.

18:00 – Za duszę sp. Mieczysława Myszka. Int. od uczestników Jego pogrzebu

WTOREK –23,04.2024r.

16:00 – Do Miłosierdzia Bożego o radość wieczną dla sp. męża Ignacego w rocznicę śmierci, jego rodziców Annę i

Wiktora, wszystkich zmarłych z rodziny i za +++. Int. z Olszowego Błota.

17:00 – O łaskę nieba i szczęśliwość wieczną dla sp. matki Anny w dniu urodzin, ojca Alfonsa, brata Janusza w 4-tą

rocznicę śmierci, szwagra Kazimierza, dziadków z obojga stron, zmarłych krewnych z rodziny Szweda i

Kurowskich i za +++.

18:00 – ODPUST w Parafii w Miechucinie

ŚRODA – 24,04.2024r. Z Nowenną do MBNPomocy

17:00 – Do Miłosierdzia Bożego o łaskę nieba dla śp. syna Wojciecha, Ewy, Danuty, Jadwigi, Aleksandry, Anny,

Władysława, Jerzego, Zdzisława, Mieczysława, zmarłych z rodziny, Ks. Mieczysława, zmarłych

spoczywających na naszym cmentarzu i za +++

18:00 – Za duszę śp. rodziców Annę i Władysława Formela w rocznicę ich śmierci, męża Jana, zmarłych z rodziny

Mejna, Sikora, Czerwionka i Formela i za +++. Int. z Mirachowa.

CZWARTEK . 25.04.2024r. – Św. Marka – procesja z błogosławieństwem pól, do Krzyża Misyjnego

17:00 – Za duszę sp. Erykę i Józefa Kunc, Stanisława, Benona , Gertrudę i Jarosława Sikora, wszystkich zmarłych

z rodziny i za +++. Int. z Mirachowa

18:00 – Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za wszystkie otrzymane łaski a szczególnie za dar

sakramentu małżeństwa i z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę swoich

patronów na każdy dzień dla całej rodziny w 1-wszą rocznicę ślubu Pauliny i Macieja.

PIĄTEK 26.04.2024r

13:45 – Nauka dla dzieci I-komunijnych

17:00 – Przez Ręce i Serce Maryi do Miłosierdzia Bożego o łaskę nieba dla sp. rodziców Agnieszki i Antoniego,

Leokadii i Leona, dziadków, pokrewnych, rodziców chrzestnych i przodków i za +++, na dzień urodzin ojca

Antoniego. z obojga stron

18:00 – Do Miłosierdzia Bożego o radość wieczną w niebie dla śp. ojca Władysława Bobkowskiego w rocznicę

śmierci, siostry Janiny, ojca Bernarda, Reginę i Amandusa Szutenberg, zmarłych z rodziny i za +++. Int. z

Mirachowa.

18:00 – Nauka dla młodzieży do bierzmowania/

20:15 – ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU (w ciszy)

SOBOTA 27.04.2024r.

08:00 – Za duszę sp. ojca Zygmunta Trepczyk w rocznicę śmierci, babci Agnieszki Szwaba, ojca chrzestnego Franciszka

i za +++. Int. ze Stryszej Budy.

09:00 – Nauka dla dzieci I-komunijnych

16:00 – Z podziękowaniem Panu Bogu Miłosiernemu i Matce Bożej za wszystkie otrzymane łaski i z prośba o dalszą

opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo na każdy dzień dla całej rodziny w 40-tą rocznicę ślubu

Małgorzaty i Marka Komkowskich. In t. od dzieci

18:00 – Msza św. z niedzieli – Za duszę sp. Zofii Labuda, rodziców z obojga stron, Jerzego, i za +++. Int. od rodzin

NIEDZIELA 28.04.2024r. – V NIEDZIELA WIELKANOCY

07:00 – Z podziękowaniem Panu Bogu Miłosiernemu i Matce Bożej za wszystkie otrzymane łaski i z prośbą o

dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny, w pewnej intencji Panu Bogu i Maryi

wiadomej oraz za duszę sp. rodziców Józefę i Stanisława Skrzypkowskich, Elżbietę i Zygmunta Lewna,

Marka i za +++. Int. ze Stryszej Budy

09:00 – Za duszę sp. rodziców Kunegundę i Antoniego Marcinskich na dzień urodzin matki Kunegundy,

Stanisława, Bogdana, Pawełka, Eugenii, Ewy,zmarłych z rodziny Marcinskich, Biankowskich, Litwin, Złoch

Najmiler, Barcz, Kryszewskich, Ustowskich i Niklas , Ks. Kan. M. Rożka i za +++. Int. z Mirachowa.

11:00 – Do Miłosierdzia Bożego i Matki Najświętszej z prośba o uzdrowienie z ciężkiej choroby ojca Edmunda i z

prośba o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

Błogosławieństwo Ks . Proboszcza dla całej rodziny parafialnej i gości na nowy tydzień. „Niech Chrystus, Dobry Pasterz, umocni naszą nadzieje i ufność w obietnicę zbawienia. A przyjęcie Bożego błogosławieństwa niech stanie się wsparciem w pójściu z Chrystusem. Niech Nas błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Redaktor Ksiądz Bogdan Myszk. Gazetkę wydaje się do użytku wewnętrznego parafii.