Plan Nabożeństw

IV. INTENCJE MSZALNE od 13.09. do 19.09 .2021r.

PONIEDZIAŁEK – 13.09.2021r MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

17:00Za dusze sp. Czesława Domaros. Int. od Pracowników Szkoły Podstawowej w Załakowie.

18:00Z nabożeństwem FatimskimMsza św. zbiorowa w różnych intencjach.

WTOREK 14.09.2021r.

17:00 – O łaskę nieba dla śp. Aleksandry Serkowskiej, Stanisława, Waleski i Józefa, Eugeniusza, Łukasza, Wojciecha,

dziadków i babcie, rodziców chrzestnych z obojga stron i za +++. Int. z Mirachowa.

18:00 – Do Miłosierdzia Bożego o łaskę nieba dla sp. rodziców Stefanii i Roberta Myszka w rocznicę śmierci ojca

Roberta, rodziców Wandy i Władysława Elwart, brata Jana i za +++. Int. z Mirachowa.

ŚRODA 15.09.2021r. Z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – w Kaplicy

17:00 – O łaskę nieba dla wszystkich dusz w czyśćcu cierpiących – Stanisława, Władysława, Elżbiety Konkol, sąsiadów

Anny, Stefana, Zygmunta, Mieczysława Gojtowskich prosząc o o Miłosierdzie Boże dla nich. Int. sąsiadki Elżbiety.

18:00 Za duszę sp. Jana Skierka w dniu urodzin, rodziców Teresy i Roberta Witka, szwagra Feliksa, Władysława i

Ignacego, zmarłych z rodziny i za +++. Int. z Mirachowa

CZWARTEK 16.09.2021r.

07:00 – ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

07:30 – Z podziękowaniem Panu Bogu i Maryi za wszystkie otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę oraz o łaskę nieba

dla sp. Alberta Reschke i za +++. Int. z Mirachowa.

08:00 Za Za duszę sp. rodziców Janiny i Władysława , teścia Władysława, Janiny, zmarłych z rodziny i za +++. Int. Bącz

PIĄTEK 17.09.2021r. –

17:00 – Za duszę sp. rodziców Zofii i Jana Komkowskich, zmarłych z rodziny Komkowskich i Bobkowskich i za +++.

18:00 – Z podziękowaniem Panu Bogu Miłosiernemu i Maryi za wszystkie otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę,

zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny oraz za dusze sp. ojca Bronisława rodziców Agaty i Pawła,

Ks. Kan. M. Rożka i za +++. Int. z Mirachowa.

SOBOTA – 18.09.2021r.

07:00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

07:30 – Za duszę sp. Jana Szweda i za +++. Int. z Mirachowa.

15:00 – Msza św. ślubna – Emilii Komkowskiej i Patryka Sypion

18:00 – Msza św. z niedzieli Z podziękowaniem Panu Bogu i Maryi za wszystkie otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę,

zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny a szczególnie o dar zdrowia dla Anielki. Int. z Mirachowa.

NIEDZIELA 19.09.2021r. – XXV Niedziela Zwykła –

07:00 Za dusze sp. zmarłych z rodziny Mejna i Czerwionka i za +++. Int. z Mirachowa.

09:00 Z podziękowaniem Panu Bogu Miłosiernemu i Matce Najświętszej za wszystkie otrzymane łaski i z prośbą o

dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny oraz za dusze sp. męża i ojca Andrzeja

Kowalkowskiego, rodziców z obojga stron , Ks. Mieczysława, Ks. Jerzego , zmarłych z rodziny i za +++. Int.

z Bącza.

11:00 – Do Miłosierdzia Bożego o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie oraz za dusze sp. męża i ojca

Franciszka, rodziców Heleny i Władysława, teściów Marty i Franciszka, brata Jerzego, Małgorzaty, zmarłych z

rodziny Bujak, Langa, Klawikowskich i Szweda. Int. z Bącza.

V . Błogosławieństwo Ks. Proboszcza dla całej rodziny parafialnej i wszystkich gości na nowy tydzień –Pokrzepieni Bożymi darami, idźmy w świat i do świata, aby życiem według Ewangelii i świadczyć, że Jezus jest Mesjaszem. Na pełnię życia prawdziwie chrześcijańskiego Bóg udziela nam swojego błogosławieństwa Niech Nas błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Redaktor Ksiądz Bogdan Myszk. Gazetkę wydaje się do użytku wewnętrznego parafii .

CYTATY TYGODNIA

Niedziela – Radość otwiera serce, smutek je zamyka . Św. Franciszek Salezy.

Poniedziałek – Czy to nie jest wielka rzecz – znaczyć dla kogoś wszystko? Bruno Schulz

Wtorek – Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie

zginął, lecz miał życie wieczne. Ewangelia w.g św. Jana

Środa – Szczęśliwy człowiek, który zaufał Panu i Pan jest jego nadzieją. Księga Jeremiasza

Czwartek – Odwaga jest dobra, lecz wytrwałość lepsza – Theodor Fontane

Piątek – Początkiem mądrości jest szczere pragnienie, by poddać się jej wychowaniu, jednak sens temu wychowaniu nadaje miłość

Księga Mądrości

Sobota -Dobroć to jedyna inwestycja, na której nie sposób stracić – Henry Dawid Thoreax