Sakramenty

„Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi.
Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją” (KKK 1131).

 

Sakramenty święte przeznaczone są dla żywych i dla wierzących.

W Kościele katolickim uznaje się siedem sakramentów :

  • chrzest (łac. baptisma)
  • bierzmowanie (confirmatio)
  • Eucharystia (Komunia Święta) (Eucharistia)
  • pokuta (spowiedź, sakrament pokuty i pojednania) (paenitentia)
  • namaszczenie chorych (unctio infirmorum)
  • święcenia (kapłaństwo) (sacri ordines)
  • małżeństwo (matrimonium).