Ogłoszenia

Mirachowo 25.02.2024r.

TYDZIEŃ U ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA W MIRACHOWIE

Gazetka Parafialna 9/2024 (321)

BÓG PRZEZ OFIARĘ CHRYSTUSA OCALA OD ŚMIERCI, WZYWA DO PRZEMIANY I DAJE NADZIEJĘ UDZIAŁU W CHWALE ZMARTWYCHWSTANIA – ZAUFAJMY BOŻYM OBIETNICOM

Bóg wystawił Abrahama na próbę wiary: kazał mu złożyć w ofierze jedynego syna Izaaka. Gdy Abraham okazał posłuszeństwo Bożemu poleceniu, Pan zadowolił się tą ofiarą. Bóg ocalił syna Abrahama, ale własnego Syna nie oszczędził. Wydał Go za nas. Sam zaś Jezus w posłuszeństwie woli Ojca poniósł za nas śmierć, zmartwychwstał i przyczynia się za nami.

O G Ł O S Z E N I A

 1. Dzisiaj jest II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. W przyszłą niedzielę będzie sprawozdanie roczne z działlnosci duszpastewrskiej i ekonomicznej naszej parafii.

 2. W ubiegłą niedzielę w kolekcie przeznaczonej na remont naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie zebraliśmy kwotę 1461 zł Za wszystkie ofiary w imieniu własnym i Rektora WSD składam serdeczne podziękowanie :Bóg zapłać”

 3. W dzisiejszą niedzielę II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU tradycyjnie odbywa się zbiórka do puszek przeznaczona na rzecz polskich misjonarzy „AD GENTES: Za wszystkie złożone ofiary składam serdeczne podziękowanie „Bóg zapłać”

 4. Z KALENDARZA LITURGICZNEGO – W tym tygodniu przypadają DNI EUCHARYSTYCZNE : – I- piątek i I-wsza sobota miesiąca marca. Spowiedź św na dni eucharystyczne będzie w Godzinie Miłosierdzia Bożego od godziny 15:00 do 16:00. Serdecznie zapraszam dzieci z książeczkami I-piątkowymi, młodzież ze swoimi indeksami do bierzmowania i starszych, następnie będzie Droga Krzyżowa.

 5. Objazd Chorych będzie w rekolekcjach Wielkopostnych

 6. W sobotę przypada rocznica sakry biskupa pomocniczego Arkadiusz Okroja (2019) Pamiętajmy w naszych modlitwach o Ks Biskupie Arkadiuszu

 7. Czas Wielkiego Postu kieruje nasze oczy w stronę krzyża. Może jest to sposobny czas, aby ten znak naszej wiary i nadziei znalazł należne mu miejsce w naszym miejscu pracy i odpoczynku. Czy znak Krzyża Św. znajduje się wszędzie tam gdzie toczy się nasze życie?.Czy noszę Go na swoich piersiach? Czy jest On w moim mieszkaniu?, W jakże w wielu mieszkaniach, zwłaszcza w nowych blokach, na ścianach nie ma znaku naszego zbawienia!. Zachowajmy tę piękną, religijną tradycję – wprowadzając się do nowego mieszkania, na jego ścianach zawieśmy KRZYŻ!

 8. W czas Wielkiego Postu stańmy wraz z Matką Bolesną pod Krzyżem na Kalwarii i uczmy się od Niej postawy człowieka wiary i miłości. Uczmy się od Niej, jak należy stawać pod krzyżem własnego cierpienia.

 9. JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA – Skarbonki wielkopostne – są do zabrania ze stoliczku pod chórem i tutaj z przodu na ławce. „To co zaoszczędzisz dzięki praktyce Postu, dla kogoś może być nieocenionym darem” – Podziel się z potrzebującymi nie tym, na czym ci zbywa, ale na tym co ma dla ciebie wartość! Serdecznie zapraszam do zbierania pieniążków nie tylko dzieci, ale całe rodziny

 10. PRAKTYKI WIELKOPOSTNE – DROGA KRZYŻOWA w piątek o 16:00 dla dzieci i młodzieży z Kazaniem Pasyjnym a o 17:30 dla młodzieży I dorosłych, następnie o 18:00 Msza św. Z z kazaniem pasyjnym oraz GORZKIE ŻALE w niedzielę po każdej Mszy św. 1-dna część . Serdecznie zapraszam, Za udział w Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny.

 11. W Wielki Poście cotygodniowa piątkowa ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. ( w ciszy) z okazja do spowiedzi św. będzie od 15:00 do 16:00 w Godzinie Miłosierdzia Bożego. Adorację zakończymy Drogą Krzyżową.

 12. Po przerwie zimowej wracamy do nauki dzieci I-komunijnych i młodzieży do bierzmowania. Nauką dzieci I-komunijnych jak i Młodzieży do bierzmowania będzie udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątek i Gorzkich Żalach w niedzielę po każdej Mszy św. Proszę o przyniesienie dzienniczków I-komunijnych i i Indeksów do bierzmowania.

 13. Do gazetki parafialnej jest dołączony program rekolekcji wielkopostnych, które będę od 07.03 do 10.03.202r. będzie można sobie zaplanować udział w tych rekolekcjach.

 14. W minionym tygodniu po nagrodę do Pana odszedł nasz parafianin śp. Kazimierz Komkowski z Bącza, który przeżył lat 72. Dzisiaj różaniec za śp. zmarłego Kazimierza o godzinie 18:00, jutro przed pogrzebem o godzinie 09:00 i o 10:00 – Pogrzeb. Pomódlmy się za śp. Kazimierza, aby Miłosierny Dobry Pan jak najrychlej otworzył Mu bramy nieba. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wieczny odpoczynek……..

 15. Nowy numer czasopisma katolickiego PIELGRZYM jest do zabrania ze stoliczka pod chórem.

 16. Sprzątanie Kościoła i zaopiekowanie się grobem, Ks. Kan. M. Rożka w tym tygodniu w sobotę przejmują rodziny – Alicji Bulczak i Weroniki Bulczak z Bącza