Ogłoszenia

Mirachowo 13.06.2021r.

TYDZIEŃ U ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA W MIRACHOWIE

Gazetka Parafialna nr 23. (181)

KOŚCIÓŁ ROZWIJA SIĘ – PRZYCZYNIAJCIE SIĘ DO JEGO WZROSTU!”

Za chwilę stanie pośród nas w swoim słowie Chrystus, który będzie mówił nam o tajemnicy Królestwa Bożego. Ma ono wzrastać w naszych sercach jak nasienie wrzucone w ziemie lub jak maleńkie ziarno gorczycy. Za ten wzrost Królestwa Bożego w nas jesteśmy odpowiedzialni i wszyscy kiedyś przed trybunałem Chrystusa zdamy sprawę z tego, co uczyniliśmy w tym względzie. Słuchajmy więc Słowa Bożego, by wzrastała i umacniała się nasza wiara, a przez nią wzrastał Kościół – rodzina dzieci Bożych.

O G Ł O S Z E N I A

 1. Dzisiaj jest 11-ta Niedziela Zwykła – i wspomnienie MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ.

  Przed 3-cią Mszą św. o 10:40 będzie nabożeństwo fatimskie i odprowadzimy Matkę Bożą Fatimską do Groty. Proszę o przyniesienie różańców i świec. Na Mszę św o 11:00 zapraszam dzieci komunijne z ubiegłego roku , aby uczcić swoją 1-wszą rocznicę pełnego uczestnictwa we Mszy św.

 2. W ubiegłą niedzielę w naszej kolekcie gospodarczej zebraliśmy kwotę 1825 zł (jedentysiąc osiemsetdwadzieściapięć zł) Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

 3. Z kalendarza liturgicznego – Jutro w poniedziałek będziemy wspominać Bł. Michała Kozala, biskupa, we wtorek błogosławiona Jolantę – zakonnicę, a w czwartek Św. Brata Alberta Chmielewskiego, zakonnika.

 4. ZAPROSZENIE na doroczny odpust Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin. Centralne uroczystości odbędą się w sobotę 19.06.2021r.. Uroczysta Msza św. o godzinie 12 pod przewodnictwem O. Arnolda Chrapkowskiego – Generała Paulinów z Jasnej Góry . Szczegóły na plakacie w kruchcie kościoła.

 5. Czerwiec jest miesiącem, w którym oddajemy cześć Boskiemu Sercu, dla nas włócznią żołnierza przebitemu. Zastanówmy się, czy nasze serca nie są nazbyt oziębłe, obojętne, nieczułe dlatego właśnie, że zbyt mało wpatrujemy się w otwarte Serce Zbawiciela. Przychodźmy w czerwcu mówić Panu: „Jezu uczyń serca nasze według Serca Twego”

 6. Wakacje, urlopy, wyjazdy są dla niektórych okazją do zaniedbywania trzeciego przykazania Dekalogu. Dzień Święty, dzień Pański nie może być lekceważony: należy najprzód Boga słuchać, niż ludzi. Msza św. niedzielna jest ścisłym obowiązkiem chrześcijanina. Kto ją bez poważnej przyczyny opuszcza, naraża się na grzech ciężki.

 7. Apelujemy jeszcze raz do rodziców chrześcijańskich: przypominajcie dzieciom i młodzieży o modlitwie i święceniu dnia świętego. Wasze dzieci na obozach i koloniach mają prawo do takiego wychowania , jakiego życzą sobie rodzice. Nauczyciele i Wychowawczy konstytucyjnie zobowiązani są do respektowania tej rodzicielskiej woli.

 8. Warsztaty dla duszy – Przystań w drodze – będą w Pelplinie w sobotę 19.06.2021r. – Szczegóły na plakacie

 9. NABÓR DO Seminarium w Pelplinie 2021/2022 – Szczegóły na plakacie. Módlmy się o liczne powołania kapłańskie.

 10. PEREGRYNACJA – FIGURY ŚW. MICHAŁA Proszę o przyniesienie Kroniki.

 11. PODZIĘKOWANIE – za kielich i patenę – od dzieci I-komunijnych

 12. MISTRZOSTWA POLSKI w Kolarstwie Szosowym na terenie Gminy Kartuzy będą w terminie 19.06 do 20.06.2021r, i wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu. Szczegóły będą podane w gablotkach i na stronie internetowej.

 13. Plan służby ministranckiej jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w zakrystii. Ministrantów proszę o zapoznanie się.

 14. ZAKRYWANIE UST I NOSA maseczką w kościele jest obowiązkowe i proszę o stosowanie się do tego wymogu.

 15. SEGREGACJA ŚMIECI Pismo Pana Burmistrza- ze szczegółami proszę o zapoznanie się na plakacie w gablotkach

 16. Pamiętajmy ,że jesteśmy w czerwonej strefie pandemii. Stosujmy się do wszystkich wymogów podanych przez Sanepid. Obecnie w naszym kościele połowa miejsc w ławkach może być zajęta. Pozostali zostają na dworzu, zachowując między sobą odległość 1,5 metra. Ci, którzy nie mogą przybyć do naszej świątyni, mogą łączyć się z naszym kościołem przez INTERNET i mają dyspensę z powodu pandemii.

 17. Sprzątanie kościoła, toalet parafialnych , zaopiekowanie się grobem Ks. Kan. M. Rożka w sobotę przejmują rodziny: Krystyny Mielewczyk i Weroniki Potrykus z Mirachowa – wioski.

III . ZE STOŁU SŁOWA BOŻEGO

Z EWANGELII Mt 6 ”Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników za mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”

Z PSALMU PS 100 ”Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył . Jesteśmy Jego własnością, Jesteśmy ludem, owcami Jego pastwiska. Chwalcie i błogosławcie Jego imię. Albowiem Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność przez pokolenia.

\

ROZWAŻANIE Czy ani przez chwilę nie żałujesz, że wierzysz – że Bóg cie obdarzył łaską wiary?. Czy nie ma w tobie pretensji , że dla tej wiary musisz podejmować wbrew sobie, wbrew swojej naturze decyzje, które nie są ani uzasadnione, ani sprawdzone? Że masz przez nią życie smutne i trudne, a mógłbyś żyć w wolności i szczęśliwie?. Jeżeli tak myślisz, to nie rozumiesz nic z chrześcijaństwa. Bo przecież chrześcijaństwo, Chrystus, niczego od ciebie więcej nie chce, tylko tego, żebyś był człowiekiem. Jeżeli jest w tym coś bolesnego, to tylko dlatego , że tak trudno być człowiekiem. Ale naprawdę niczego bardziej nie pragniesz, za niczym bardziej nie tęsknisz, jak tylko za tym, by być człowiekiem. Nic innego nie może ci dać większego szczęścia.