Ogłoszenia

Mirachowo 21.05.2023r.

TYDZIEŃ U ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA W MIRACHOWIE

Gazetka Parafialna 21 (283)

ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS OBIECUJE DUCHA ŚWIĘTEGO

Żyjemy wśród przeciwności, trudów, cierpień. Chrystus jednak nie pozostawił nas samych, obiecał zesłać Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty wspiera nas w walce ze złem, uświęca w drodze przez życie i nadaje sens naszej ludzkiej egzystencji. Z wdzięcznością więc stańmy przed ołtarzem, gdzie mocą Ducha Św. sprawujemy ofiarę Chrystusa i Kościoła oraz otrzymujemy dary potrzebne do życia chrześcijańskiego.

O G Ł O S Z E N I A

 1. Dzisiaj jest Uroczystość WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – W tajemnicy Wniebowstąpienia Chrystus kieruje nasz wzrok ku naszemu ostatecznemu powołaniu, którym jest niebo.

 2. PROCESJE WIELKANOCNE będą w niedzielę na sumie parafialnej o 09:00 a w przyszłą niedzielę 28.05. będzie już ostatnia procesja wielkanocna.

 3. Nabożeństwo majowe są podane w intencjach mszalnych Wszystkie dzieci I-komunijne obowiązkowo uczestniczą w nabożeństwach majowych i przychodzą ze swoimi dzienniczkami I-komunijnymi. Po Mszy św. będą krótkie ćwiczenia do I-Komunii św., gdyż już za 2 tygodnie – 04.06 będziemy przeżywać Uroczystość I-Komunii Św. więc proszę o obecność wszystkich dzieci.

 4. Z KALENDARZA LITURGICZNEGO Od 22.05 do 27.05.2023r. Przypadają Dni modlitw o Ducha Świętego, w środę jest wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. W tym dniu również przypada Dzień modlitw za Kościół w Chinach, w piątek 26.05.2023r. będziemy wspominać Św. Filipa Neri a także jest to Dzień szczególnej wdzięczności MATKOM oraz modlitw za ich misję w Kościele, rodzinach i świecie.

 5. Nauka dla dzieci I-komunijnych będzie w czwartek o godzinie 13:00 i w sobotę o godzinie 09:00 w Kościele.

 6. Dzisiaj 21.05. po 3-ciej Mszy św. będzie ostatnie spotkanie z rodzicami dzieci I-komunijnych. Będą omawiane wszystkie sprawy dotyczące Uroczystości I-Komunii Św. Będzie też Pani Irena Czaja i będzie można omówić wszystkie sprawy dotyczące dekoracji i przygotowania Kościoła na Uroczystość I komunii św. Dzieci I-komunijne w niedzielę przychodzą na Mszę św o 11:00 a potem udają się na chór do Pana organisty na próbę śpiewu pieśni I-komunijnych

 7. W jakże wielu parafiach odbywają się obecnie uroczystości I Komunii św. Spoglądamy na odświętnie ubrane dzieci idące w tych dniach ulicami naszych miast i drogami naszych wiosek. Widok ten raduje nasze polskie serca. Te dzieci są Apostołami Eucharystii……. Czy patrząc na nie pomodliłem się w ich intencji?. Czy dołożyłem starań, aby uroczystość I-Komunii św. w moim domu, w mojej rodzinie, u moich przyjaciół była uroczystością godną ludzi wierzących w Boga i odpowiedzialnych za młode pokolenie Polaków?.

 8. Serdecznie zapraszam na cotygodniową w piątek ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU ( w ciszy) od godziny 20:15. Adorację zakończymy Apelem Jasnogórskim o godzinie 21:00

 9. Jutro w poniedziałek 22 maja około godziny 08:50 pożegnamy pielgrzymów kościerskich wracających z Kalwarii Wejherowskich – śniadaniem w naszej Remizie OSP Bardzo proszę Panie, które trudziły się przygotowaniem tego śniadania, aby uczyniły to również w tym roku a może będą inne, chętne Panie do pomocy? Jednocześnie wszystkim dziękuje „Bóg zapłać”

 10. ZAPOWIEDŹ PRZEDŚLUBNAI – Justyna Merchel – stanu wolnego – parafia Mirachowo i Maciej Grzenkowicz – stanu wolnego – parafia Św. Marcina w Sierakowicach

 11. Ministranci mają obowiązek służby ministranckiej 1 raz w tygodniu, a plan służby jest wywieszony w zakrystii i w gablotkach a rodziców proszę aby przypominali swoim ministrantom o wyznaczonej służbie ministranckiej.

 12. Nowy numer czasopisma PIELGRZYM oraz DOBRE NOWINY jest do zabrania na stoliczku pod chórem.

 13. Sprzątanie kościoła toalet parafialnych i zaopiekowanie się grobem Ks. Kan. M. Rożka w tym tygodniu w sobotę przyjmują rodziny: Małgorzaty Białk i Ewy Kotłowskiej z Mirachowa Wyb. Działki

 14. PAMIĘTAJMY O DNIU PAŃSKIM – O każdej niedzieli i obowiązku uczestniczenia we Mszy św. Obowiązek ten mają dzieci od 7-mego roku życia, a rodzice są zobowiązani tego dopilnować.