Ogłoszenia

Mirachowo 09.01.2022r.

TYDZIEŃ U ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA W MIRACHOWIE

Gazetka Parafialna nr 02. (211)

POKORNY SŁUGA JAHWE

Jezus przyjmując chrzest z rąk Jana Chrzciciela uniżył się i stanął w gronie grzeszników. Przez swa pokorę zgładził grzechy świata. Dzisiaj przybywa do nas, a Jego słowo ma moc oczyszczenia. Wstąpmy więc w Jordan tej Eucharystii i słuchajmy słów Pana, bo w nich obwieszcza się nam zbawienie wieczne.

O G Ł O S Z E N I A

 1. Dzisiaj jest II Niedziela po Objawieniu Pańskim Święto – CHRZEST CHRYSTUSA

 2. W niedzielę chrztu Chrystusa przypominamy: do chrztu świętego potrzebna jest biała szata. Symbolizuje ona niewinność i stan łaski. Bardzo piękny jest zwyczaj osobistego przygotowania takiej szaty przez rodziców bądź chrzestnych. Potrzebna jest też świeca, którą należy starannie przechowywać jako znak chrztu – sakramentu oświecenia. Świecy chrzcielnej używa się przy innych sakramentach, zapala się ją w chorobie, w szczególnych uroczystych chwilach życia, Każdy powinien z pietyzmem przechowywać swoją świecę chrzcielną, by trzymać ją w stygnących rękach w swej ostatniej godzinie życia doczesnego.

 3. W ubiegłą niedzielę w naszej kolekcie gospodarczej miesiąca stycznia zebraliśmy kwotę 1845 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

 4. U początku roku przypomnijmy przykazanie Boże: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” oraz kościelne, „ w niedzielę i święta we Mszy świętej pobożnie uczestniczyć”. Dla chrześcijanina, który poważnie traktuje swą wiarę, nie ma niedzieli bez Mszy św.. Msza radiowa , w telewizji czy internecie jest tylko dla obłożnie chorych, kalek i bardzo sędziwych, mających trudności w chodzeniu. Nie przestrzega przykazań ten, kto wysłuchuje mszy św. radiowej, w telewizji czy internecie, choć mógłby bez wielkiej trudności przyjść do świątyni. Przypomnijmy te zasady raz jeszcze z wielkim naciskiem, ponieważ ciągle jeszcze wielu nie rozumie, że właściwym miejscem uwielbienie Boga jest wspólnota wiernych zgromadzona w świątyni.

 5. Z KALENDARZA LITURGICZNEGO – W czwartek będziemy wspominać Św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła

 6. W przyszłą niedzielę 16 stycznia będzie kolekta na nasze WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE w Pelplinie. Ks. Rektor tej uczelni tę kolektę w szczególności poleca ofiarności wiernych, gdyż jak wiemy jest to jedyne źródło utrzymania naszego Seminarium z którego wychodzą kapłani do naszych parafii i na Misje święte, aby nikt na świecie nie cierpiał głodu Boga.

 7. Nowy numer czasopisma katolickiego PIELGRZYM jest do nabycia na stoliczku pod chórem.

 8. Ministranci mają obowiązek służby 1 dzień w tygodniu oprócz niedzieli.

 9. ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDYjuż się w naszej parafii rozpoczęły. Duszpasterze udają się do naszych domów, aby wraz z nami we wspólnocie rodzin, w imię Chrystusa zanieść Boże błogosławieństwo. Odwiedziny te zechciejmy przeżyć jako akt religijny. Okażmy kapłanowi szacunek. Dom nasz do tych odwiedzin niech będzie przygotowany (nakryty białym obrusem stół, na nim woda święcona, krzyż, pismo święte. Uczyńmy wszystko, aby atmosfera naszego spotkania z duszpasterzem była podniosła i jednocześnie miła i serdeczna. Jeżeli ktoś by nie mógł przyjąć kolędy z powodu pandemii proszę mnie o tym powiadomić. Dzieci komunijne przygotują swoje dzienniczki I-komunijne a młodzież do bierzmowania swoje indeksy.

 10. OGŁOSZENIE : dotyczące przyjmowania intencji mszalnych od obecnego Roku 2022.

  Od Nowego Roku 2022 jak to już było ogłoszone wcześniej, intencje za parafian, do których jest zobowiązany każdy Ks. Proboszcz, będą odprawiane w parafii w niedziele i święta o godzinie 07:00 wg woli Ks. Biskupa. Inne intencje mszalne będą przyjmowane w biurze parafialnym lub można je przekazać na kartce Pani Małgorzacie ewentualnie włożyć do skrzynki na listy. Niekiedy może się zdarzyć, że na wyznaczoną datę już są wcześniej przyjęte intencje, wówczas będą zapisane według najbliższego wolnego terminu. Po złożeniu intencji, każdy otrzyma kartkę potwierdzającą przyjęcie intencji mszalnej z wyznaczoną datą. Jeżeli nie będzie możliwości od razu otrzymania takiej kartki potwierdzającej datę odprawienia Mszy św. wówczas trzeba będzie ją odebrać przy najbliższej niedzieli w biurze parafialnym, tak że każdy będzie od razu wiedział, kiedy będzie odprawiana jego intencja Mszy św. Jeżeli chodzi o godziny odprawienia Mszy św. będzie to wiadomo na 2-tygodnie wcześniej, gdyż zależy to od wydarzeń duszpasterskich w parafii, a także w dekanacie. Decyzję o odprawieniu Mszy św. dzień i godzinę podejmuje wyłącznie Ks. Proboszcz. Chciałbym także zaznaczyć, że nie ma stałych intencji Mszy św. na kolejne lata, gdyż jest to niemożliwe do wykonania,ze względu że jest dużo intencji i nie sposób je notować i pamiętać. Dlatego na każdy kolejny rok trzeba swoje intencje ponownie zgłaszać w biurze parafialnym od miesiąca listopada

 11. FIGURA Św. MICHAŁA ARCHANIOŁA znajduje się w kościele. Jeżeli jakaś rodzina zechciałaby nawiedzin Św. Michała w swoim domu, można zabrać wraz z modlitewnikami

 12. Sprzątanie kościoła i zaopiekowanie się grobem Ks. Kanonika M. Rożka w tym tygodniu w sobotę przejmują rodziny: Beaty Strongowskiej i Anity Serkowskiej Mirachowa Wyb. ul. Spacerowa.

 13. PAMIĘTAJMY O DNIU PAŃSKIM – O każdej niedzieli i obowiązku uczestniczenia we Mszy św, Obowiązek ten mają dzieci od 7-mego roku życia a rodzice są zobowiązani tego dopilnować.

III . ZE STOŁU SŁOWA BOŻEGO

Z EWANGELIIMk 6J

Gdy ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa i zaczęli krzyczeć. Widzieli Go bowiem wszyscy i zatrwożyli się. On jednak przemówił do nich: „Odwagi, ja jestem”

Z PSALMU Ps 29 – Oddajcie Panu, synowie Boży, oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę. Oddajcie chwalę Jego imieniu, na Świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

ROZWAŻANIE Na każdego przychodzi czas prawdy. Każdy ma swój czas prawdy. Każdy czas jest czasem prawdy. Byle podjąć to wezwanie. Żeby dopowiedzieć wszystko do końca. Żeby domyśleć do głębi rzeczy. Żeby postawić kropkę nad „i”. Żeby siebie zobaczyć tak, jak sam Bóg nas widzi. A przynajmniej jak nas widzą ludzie.