Ogłoszenia

KOMUNIKAT

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św.
Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez
niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w
czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził
właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet
go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju
opinii. Tego typu oskarżenia wpisują się w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła
II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym
i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego
wyjątkowego pontyfikatu.
Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu
niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości
ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i
rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co
nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka
i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.
Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego
prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, zostało
przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań
Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to
szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan
wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których
żył i pracował św. Jan Paweł II.
Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad
pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik
Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z
przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym
Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw.
Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych
episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju.
Z pasterskim błogosławieństwem,

+ Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

więcej informacji na stronie:

Rada Stała KEP: Jan Paweł II podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich

Mirachowo 04,12.2022r.

TYDZIEŃ U ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA W MIRACHOWIE

Gazetka Parafialna 48 (259)

NAWRÓĆCIE SIĘ, BO BLISKIE JEST KRÓLESTWO NIEBIESKIE”

Dzisiaj w drugą niedzielę Adwentu liturgia ukazuje nam Jana Chrzciciela, który stanął na przełomie Starego i Nowego Przymierza jak zwiastun i przewodnik Mesjasza, aby ogłosić Jego obecność wśród ludu. Wsłuchani w nawoływanie proroka znad Jordanu prostujmy drogi swego życia, abyśmy mogli stać się uczestnikami zbawienia, które przygotował nam Pan. Za to, że wielokrotnie chodziliśmy po bezdrożach naszego życia wiodących donikąd, albo na zatracenie, przeprośmy teraz Boga Wszechmogącego i prośmy Go, aby pomógł nam wejść na Drogę, którą jest Chrystus.

O G Ł O S Z E N I A

 1. Dzisiaj jest II NIEDZIELA ADWENTU . Adwent to czas oczekiwania na Przyjście Pana. Szczególnym wzorem adwentowego oczekiwania jest dla nas Maryja. Jej święto Niepokalanego Poczęcia, to radosny blask w ciemnościach adwentowej nocy oddalenia od Boga. Niech Niepokalane Poczęta będzie dla nas światłem kierującym na Boga. Czuwajmy razem z Maryją na nabożeństwach roratnich. Przodkom naszym „RORATY” dostarczały wielkich wzruszeń, czego liczne ślady mamy w literaturze. W nawale codzienności dziś brak nam wzniosłych przeżyć. Gromadźmy się więc przy „roratniej świecy”

 2. A więc serdecznie zapraszam na RORATY wszystkich, dzieci,( nie tylko komunijne) ale wszystkie dzieci, młodzież ( młodzież do bierzmowania przynajmniej 1 raz w tygodniu uczestniczy w roratach zgodnie z programem przygotowania do bierzmowania) i starszych, Roraty będą codziennie o godzinie 16:00. Dzieci bardzo proszę o przychodzenie na Roraty z lampionami i serduszkami z napisanymi na serduszku dobrymi uczynkami do losowania figurki Matki Bożej.

 3. W dzisiejszą niedzielę 04.12. jest Różaniec Róż Różańcowych i kolekta gospodarcza miesiąca grudnia, Ofiary przeznaczone są na nasz cmentarz parafialny. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary na ten cel.

 4. Z KALENDARZA LITURGICZNEGO – Dzisiaj w Polsce przez wstawiennictwo Św. Barbary – Dzień modlitw za bezrobotnych.,We wtorek 6 grudnia w dniu Św. Mikołaja pomyślmy szczególnie o dzieciach z rodzin ubogich, domów dziecka czy zakładów opiekuńczych, o dzieciach, na twarzach których tak rzadko widzimy radość i uśmiech. Niech to liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja, patrona miłosierdzia i dyskretnej pomocy będzie okazją do odpowiedzi na słowa Jana Pawła II : „Trzeba, aby poszerzyła się miara naszego serca:” w środę będziemy wspominać Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

 5. W czwartek 8 grudnia jest Uroczystość NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. W naszym kościele będą 2 Msze św. o godzinie 07:00 i Roraty o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszam Kolekta z tego święta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Jest to również Dzień modlitw za Młodzież Żeńską oraz Jej posłannictwo w Kościele i świecie , a także Rocznica Ingresu biskupa pelplińskiego Ryszarda KASYNY ( 2012r. )

 6. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMPanny ( 8 grudnia) jest GODZINA ŁASKI dla świata Jest taka jedna godzina w roku od 12:00 do 13:00 w samo południe, gdy Niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki i Jego odwieczne skarby miłości. Jest taka jedna godzina w roku, gdy wszystko jest możliwe. Obietnica z nią związana jest naprawdę wielka! Oto Matka Najświętsza ogłasza, że przez sześćdziesiąt minut w roku Niebo staje nad nami otworem, że każdy, kto w tym czasie zamknie trzymany nad głową parasol niewiary, otrzyma od Boga, co mu najbardziej potrzebne

 7. Spowiedź sw. adwentowa w naszej parafii z udziałem kapłanów z dekanatu będzie 20.12.2022 od godz. 19:00

 8. Serdecznie zapraszam na ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU (w ciszy) w piątek od godziny 20:15 do godziny 21:00 z okazją do spowiedzi św. Adorację zakończymy Apelem Jasnogórskim

 9. Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią , planowane jest zorganizowanie WIGILII dla seniorów i samotnych naszej parafii na IV NIEDZIELĘ ADWENTU W Remizie OSP w Mirachowie.

 10. Również dzisiaj przeżywamy DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE. Zbiórka jest organizowana przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Do przeprowadzenia tej zbiórki proszę Panie od Koronki do Bożego Miłosierdzia. A za wszystkie ofiary, składane na ten cel już składam serdeczne podziękowanie „Bóg zapłać” Ze szczegółami można się zapoznać na plakacie w gablotce. Także dzisiaj można nabyć świecę na nasz stół wigilijny jako WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM’ w cenie 12 zł

 11. Ostatnia nauka dla młodzieży bierzmowanej (przed przerwą zimową) będzie za 2 tygodnie 15.12 i 16.12.2022r . Do tego dnia młodzież proszona jest o uzupełnienie wszystkich braków tj. usprawiedliwień z nieobecności na naukach, opłaty, życiorysów i indeksów do sprawdzenia. Ostateczny termin dostarczenia tych wszystkich dokumentów jest do przyszłej niedzieli

 12. Nauką dla dzieci I-komunijnych w adwencie będzie uczestnictwo w RORATACH.

 13. Wracajmy w Adwencie i Wielkim Poście do może osobistej tradycji całkowitego powstrzymywania się od spożycia alkoholu bądź podawania go w swoim domu. Jest to na pewno miła Bogu ofiara i godny sposób uczczenia adwentowego oczekiwania. W dzisiejszych czasach tak powszechnych nałogów pijaństwa wyrzeczenie takie zachowuje niewątpliwie charakter religijnego świadectwa. Motywy religijne w walce z alkoholizmem, tym najstraszniejszym zagrożeniem społecznym, niechaj w Adwencie szczególnie ujawnia swą moc.

 14. REGULAMIN CMENTARZA – Proszę się z nim zapoznać i do niego się stosować. Prośba , aby uregulować pokładne i pomniki, gdyż potrzeby cmentarza są duże a czekają nas prace na cmentarzu między innymi ogrodzenie

 15. Bardzo też proszę o SEGREGACJĘ ŚMIECI na cmentarzu zwłaszcza teraz kiedy tych odpadów z cmentarza będzie bardzo dużo. Bóg zapłać za zrozumienie i dostosowanie się do tych wymogów odnośnie segregacji odpadów. Za niesegregowanie odpadów będzie nam grozić wysoka kara.

 16. Nowy nr czasopisma katolickiego PIELGRZYM jest do nabycia na stoliczku pod chórem.

 17. Sprzątanie Kościoła , obejścia kościoła, toalet parafialnych i zaopiekowanie się grobem Ks. Kan. M. Rożka przejmują rodziny: Krystyny Piernickiej i Wiolety Stenka z Mirachowa

 18. PAMIĘTAJMY O KAŻDEJ NIEDZIELI i obowiązku uczestniczenia we Mszy św. Obowiązek ten mają także dzieci już od od 7-mego roku życia , a rodzice są zobowiązani tego dopilnować.